Proteser

Proteser er det man tidligere kalte gebiss eller løstenner. Proteser tas ut av munnen for daglig renhold. De lages i samarbeid med tanntekniker. Det kreves flere besøk for blant annet avtrykk, voksutforming, innprøving og tilpasning.

Vi deler proteser inn i partialprotese (delprotese) og helprotese. Ved helprotese har man ikke noen egne tenner igjen i kjeven. Ved partialprotese er det delvis egen tenner igjen i kjeven. Ofte er da protesen festet med såkalte klammere til noen av de eksisterende tenner.

Scroll to Top