Profesjonell amalgamsanering

I forbindelse med systematisk amalgamsanering følger vi de retningslinjer som ”Tenner og Helse” anbefaler. Utstyr som ekstra avsug ved utboring, nesemaske med luft, Kofferdam (plastikkduk) rundt de tenner der amalgam fjernes. Informasjon om profylaktisk behandling av vitaminer og mineraler.

Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i tennene fjernes av tannlege og erstattes med alternative fyllinger, f.eks. keramiske materialer som. porselen og kompositter (plastfyllinger).

Amalgam i tenner kan avgi kvikksølv og andre tungmetaller som kan lagre seg i kroppen og gi sykdom og plager. Dette kan behandles ved råd og behandling fra tannlege, lege eller alternativ behandler med bl.a tilskudd av vitaminer, mineraler og urtekurer som stimulerer til avgiftning.

Amalgam inneholder 50 % kvikksølv og mange opplever å få bedre helse etter å ha fjernet afmalgamfyllinger. Flere tannleger bruker fortsatt (pr. aug. 2007) amalgam som tannfyllingsmateriale og først i den senere tid har det blitt en allmenn oppfattelse av at amalgam kan være helseskadelig.

Samtidig finnes det tannleger og andre behandlere som i en årrekke har arbeidet med visshet om skader og plager amalgam kan påføre og jobbet utifra dette, ved å forebygge, beskytte og behandle.

Scroll to Top