Ukategorisert

Kirurgisk behandling innebærer at tannlegen må utføre en operasjon for å fjerne eller forandre vev i munnhulen. Operasjonen kan både gjelde munnens harde så vel som myke vev. Den vanligste prosedyren vi kommer over i tannlegens praksis er en tannekstraksjon, eller tanntrekking.

I forbindelse med systematisk amalgamsanering følger vi de retningslinjer som ”Tenner og Helse” anbefaler. Utstyr som ekstra avsug ved utboring, nesemaske med luft, Kofferdam (plastikkduk) rundt de tenner der amalgam fjernes. Informasjon om profylaktisk behandling av vitaminer og mineraler. Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i …

Profesjonell amalgamsanering Les mer »

Behandling som tar sikte på å bevare tannkjøttets gode helse og forebygge mot sykdommer i og rundt tennene, kalles også for periodontal behandling. Behandlingen sikrer vev, som fungerer som tennenes direkte støtteapparat og stabiliserer forholdene for fremtiden. God informasjon, og opplæring i riktig hygiene tar her sikte på å bevare det oppnådde resultatet og sikre …

Tannkjøttbehandling Les mer »

Det finnes ulike måter og bleke tennene på. Undersøkelser viser at bleking ikke er skadelig dersom det gjøres på riktig måte. La alltid tannlegen bedømme situasjonen først!Overflatemisfarginger forårsaket av mat, drikke, sigaretter osv. kan tannlege eller tannpleier fjerne med pussing. Dersom misfargingen derimot ligger dypere kan bleking være løsningen. Det blekemiddelet som tannlegene bruker, trenger …

Tannbleking Les mer »

Scroll to Top