Forfatternavn:even_iteam

Regelmessig undersøkelse hos tannlegen forebygger tannsykdommer, store tannskader samt øker din munnhelse. Dersom du har helseproblemer og nedsatt immunforsvar er dette spesielt viktig. En undersøkelse innebærer at tannlegen tar anamnese (registerer sykdomshistorie), røntgenbilder og undersøker tenner, tannkjøtt, kjeveledd og munnhulen. Du blir informert om evt. funn og får opplæring i stell av tenner og tannkjøtt. …

Profylakse Les mer »

Akutt hjelp (umiddelbar hjelp) er en form for behandling tannlegen utfører for å lette pasienten for smerter eller andre problemstillinger raskt. Vi setter da gjerne opp litt mindre tid enn vanlig, ettersom slike akutte tilfeller alltid kommer overraskende opp og det er noe usikkert hvilken problemstilling tannlegen kommer over.

Scroll to Top