Profylakse

Regelmessig undersøkelse hos tannlegen forebygger tannsykdommer, store tannskader samt øker din munnhelse. Dersom du har helseproblemer og nedsatt immunforsvar er dette spesielt viktig.

En undersøkelse innebærer at tannlegen tar anamnese (registerer sykdomshistorie), røntgenbilder og undersøker tenner, tannkjøtt, kjeveledd og munnhulen. Du blir informert om evt. funn og får opplæring i stell av tenner og tannkjøtt.

Timen blir avsluttet m. profesjonell rengjøring av tennene og avtale om videre oppfølging.

Scroll to Top